65M ÁFA kezelési útmutató

2465M-fordAFA.xla

Ezzel a VBA szoftverrel a 2165. – 2465. számú ÁNYK nyomtatványok 07, 08, M-02, és M-02-K lapjai egybefüggően, módosítható, kinyomtatható Excel táblázatként nyithatók meg, és ezek a speciális Excel táblázatok adóbevallásként vissza is írhatók. A szoftver a NAV online beérkező és kimenő számlák automatikus átvételével, illetve a különféle könyvelő programokból bemásolt listákból készíti el az áfa bevallás mellékleteit. NEM IMPORTÁLÁS, hanem közvetlen adatbeolvasás és kiírás, ezáltal egymás után többször is elvégezhető ugyanannak a bevallásnak Excel táblázat közbeiktatásával történő módosítása. Ez a megoldás különösen értékes azoknak, akik össze kívánják majd hasonlítani a saját ügyviteli rendszerük által készített listákat a NAV online adataival. Ezzel a szoftverrel az áfa bevallásból egy olyan Excel táblázat hozható létre, ami könnyen módosítható, és kiegészíthető. Bármely táblázatkezelő szoftverrel megtekinthető, a kötött verziójú, makrók futtatására alkalmas, általában csak asztali gépen futó MS Excel csak az ÁNYK-Excel konverzióhoz szükséges. A fenti Excel ikonra kattintással nézze meg a demo táblázatot a Google online táblázatkezelőjével. → Nyitólap

Részletes kezelési útmutató

Elsősorban az adóbevallások beadásának idején hasznos. Előbb töltse ki az áfa-bevallás főbb adatai közül legalább az adószámot, a vállalkozás nevét, valamint a bevallási időszakot, majd mentse a bevallást, és zárja be. Jegyezze meg a mentett enyk fájl teljes elérési útját. Nyissa meg a tárgyévi 2x65M-fordAFA.xla bővítményt úgy, hogy engedélyezi a makrókat.
A bővítmény sikeres megnyitása esetén megjelenik egy rövid útmutató, valamint három szürke gomb. A Beolvasás gombra kattintás (billentyű kódja: Ctrl + o) után válasszon ki egy tetszőleges adóbevallás állományt (ENYK file-t), akár közvetlenül az AbevJava mentesek könyvtárából. A bövítmény bármelyik adóbevallást megnyitja, de csak a menügombokon jelzett év 65 típusú bevallását kezdi el feldolgozni. A bővítmény 2065M és a 2165M verziói az adott évet, míg az aktuális, 2465M verzió a 2021 évvel bezárólag a korábbi éveket egyaránt kezeli. Az áfa bevallás megnyitása esetén létrejönnek egy szerkeszthető táblázatban a 65M-02, 65M-02-K, 65A-07 és 65A-08 lapok Excel táblázatos változatai, valamint a beérkezett számlákról kigyűjtött cégnevek, melyek egy-egy bővíthető, átírható munkafüzetlapra kerülnek. A bevallás többi, jelen bővítménnyel nem módosítható rovatai ömlesztve, a 2x65 nevű, zárolt lapra kerülnek. A 07 és 08 lapokon új tételsor felvitelekor elég a terméknevek első egy-két betűjét beírni. A VTSZ akár üresen is maradhat, de ha kitöltik, akkor az elsődlegességet élvez a terméknévvel szemben, így a NAV által előírtaknál részletesebb nevek és termékszámok is használhatók. A beérkező számlák adatai a 02 nevű lapon, lista formában fognak megjelenni. Ha a sorokat forint pontossággal töltik fel, az ezres kerekítés az adatok ellenőrzése során, de legkésőbb adóbevallásba mentés előtt automatikusan megtörténik. Az Excel táblázatokban a kézi adatbevitel eleve hatékonyabb, mint egy ÁNYK nyomtatvány kitöltése, és még ráadásul a feltöltés történhet saját ügyviteli rendszerből származó táblázatok bemásolásával is. 2020 júliusától a NAV online számlázó rendszeréből Excel táblázatokban lehet letölteni a kimenő és beérkező számlákat, amelyekből a szükséges adatokat a Mellékletek automatikus kitöltése gombra kattintással indítható funkcó automatikusan átemeli a megfelelő be/ki fordított áfa, és belföldi összesítő jelentés munkafüzetlapokra. Ez utóbbi esetében a korrekciós tételek külön lapra kerülnek, valamint a 2021-től bevezetett bürokratikus bővítés miatt az előlegszámlák utáni "KÜL" jelű különbözetek elszámolása esetén "V" jelű végszámlák is születnek.

A 07/08 lapok kitöltésénél probléma, hogy az online számla séma definícióban nem egyértelmű a VTSZ rovat. Emiatt az automatikus kitöltés a termék nevét veszi át, majd az ellenőrzés funkció próbálja a megnevezés alapján a vámtarifaszámot kitölteni. Ekkor a VTSZ mellett egy kérdőjel fog szerepelni. A különböző mértékegységekről kilogrammra váltás is megtörténik.

A szoftver egy menetben, egymás után több listát képes feldolgozni. Billentyű kód: Ctrl + t.
A Kiírás gombra kattintás után egy párbeszédpanelen lehet az ÁNYK formátumba mentést elindítani. Ezen a panelen találhatók a munkafüzet lapjainak elérését biztosító gombok is, amelyekre kattintással a hivatkozott lapokra megtörténik az egyébként csak a mentés előtt végrehajtandó ellenőrzés. Hibás adatokat tartalmazó munkafüzetek bevallásként nem menthetők. Az adóbevallást eredeti formátumára visszaírva, az ÁNYK programmal történő ismételt megnyitás után a szokásos módon folytatható a kitöltés, illetve a beadás. Felülírni csak az eredetileg beolvasott bevallást engedi. Minden adószámra, cégnévre, dátumra, és termékre ellenőrzés és automatikus javítás történik. Az eredeti VTSZ-eket és a termékneveket benne hagyja a táblázatban, de a 07/08 lapokra csak a NAV által kiemelteket teszi bele. A "Cég" lapon fel nem sorolt adószámokhoz tartozó cégneveket a beérkező számlák M-02 lapjain fiktív névvel helyettesíti. Kiírni kizárólag a hibátlan állományokat engedi. Az "Elküldött" bevallásokra figyel, azokat nem írja felül. Billentyű kód: Ctrl + y

Duplikációk

Akár átfedő időintervallumokkal való letöltés a NAV online rendszerből, akár a mellékletek automatikus kitöltésének véletlen megismétlése, vagy cellák másolása könnyen eredményezheti ugyanabban az Excel táblában azonos számlaadatok többszöröződését. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a 2007, és az újabb kiadású Excel tartalmaz egy beépített funkciót az Adatok szalagcím Adateszközök blokkjában, az Ismétlődések eltávolítása menüpont formájában. Használatához előbb az összes oszlopot ki kell jelölni, majd a felugró ablakban nyugtázni kell a választást. A sorokat nem kell rendezni. Ennek a funkciónak a használata a Cég lapon felesleges, az xml kódot tartalmazó lapon pedig nem ajánlott, mert hibát okoz. Nem szükséges használni abban az esetben, ha vélhetően nem történt duplikáció, tehát a letöltött NAV online Excel táblázatok között nincsen egymást átfedő számla kitöltési dátum időszak. Hibát okozhat például egy adott hónap 1-15, majd 15-31 napjai forgalmának lekérdezése, mert ilyenkor a 15 az mindkét listában benne lenne. Ugyanez helyesen: 1-15, és 16-31. Duplikált számla sorszámok esetén az ÁNYK egyébként is hibát jelez, tehát elegendő csak ilyen esetben, az adóbevallás ismételt Excelbe olvasása után az ismétlődéseket eltávolítani.

Megjegyzések

Ezzel, az itt ismertetett módszerrel bármilyen számítógépes lista közvetlenül beadhatóvá alakítható. Ez a bővítmény alkalmas a 65. számú áfa bevallások 07/08 mellékleteinek, és 65M lapjainak Excel táblában, pusztán adategyeztetési célból történő megjelenítésére is. A funkciók gyors-billentyű kódjai (Ctrl + o/t/y) több munkafüzet egyidejű megnyitása esetén bármelyik megjelenítésekor működnek, nem kell mindig a menügombokat tartalmazó bővítményre átváltani. Amennyiben később is szüksége lenne az eredeti táblázatra, szíveskedjen annak még a Kiírás előtt Excel formátumban történő mentéséről gondoskodni.

Korrekciós tételek és végszámla

Pici könnyebbség az összesítő jelentés K-02 lapján, hogy a tárgyidőszakot megelőzően figyelembe vett módosító számlákról, amelyeket a számlamódosítási láncok esetén 2020-ban még "K" (nem a tárgyidőszakban elszámolt) típusúként kellett jelölni, 2021-től már nem kell adatot szolgáltatni. A NAV online listák bemásolásakor a negatív összegű számlák KT típusúként a -K lapra kerülnek, az eredetinek E típusúként megjelölt másolatával együtt. Ez a külön lapra bontás az egyéb helyről származó listák esetében nem történik meg, azokat összegre rendezést követően elég egyszerűen át lehet tenni a -K lapra. Jónéhány esetben kiderült, hogy tömegével fordulnak elő olyan negatív összegű számlák, amelyeken az eredeti számla sorszáma nincs megjelölve sem a NAV online adatszolgáltatásban, sem az eredeti számlában. Ezek a negatív számlák valószínűleg visszáru tételek. Korrekciós tételek javítása: ilyenkor összegre kell rendezni a 02 lapot, és a negatív számokat tartalmazó sorokat kivágással átemelni a -K lapra Ezek a -KT tételek. Készíteni kell minden cégre egy E sort is, amit a -K lap ellenőrzése (Ctrl+y, majd 02 gomb) után lehet a 02 lapról az időszak első nagyobb összegű számlájának másolásával elérni. Ezt követően a cég összes negatív számlája erre hivatkozhat eredetiként. Ez formailag jó ugyan, de az igazságtól biztosan távol esik. A teljesen becsületes megoldás, hogy mindegyik negatív számlának vissza kell keresni az eredetijét, bemásolni, és arra hivatkozni. A másolt tételek mehetnek a -K lap aljára, mert átadás előtt, illetve ellenőrzéskor az XLA úgyis átrendezi.

Előleg és végszámla

Ugyan a korábbi 65M-02 lapon is elvileg fel kellett (volna) tüntetni a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegét, és az egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetet, azonban a NAV online rendszerből letölthető beérkező számlák listájának 2021 előtti verziója erre vonatkozóan semmiféle adatot nem tartalmazott. Mivel a lista adattartalma 2021-től megváltozott, és a 2165M-02 nyomtatványt is kiegészítették a V/KÜL rovattal, ezért lehetőség nyílt az automatikus kitöltésnek az ez irányú kibővítésére. A számlák és az előleg számlák esetében ez az új rovat üresen marad. A végszámláról két soros jelentés készül, egyikben az ügylet teljes adóalapja és adója szerepel, "V" kódérték feltüntetésével, a másikban a különbözet, azaz a végszámlának az előleggel csökkentett, eredeti végösszege "KÜL" jelölés alkalmazásával.

Partnertörzs

Ha van – van, ha nincs – nincs. Az itt ajánlott bővítmény által létrehozott táblázat, a fenti demo táblázatban megtekinthetően a Cég lapján lévő adószámokat kiegészíti a beérkező számlákon lévő, itt még nem szereplőekkel, melyekhez a Nevem Senki megnevezést adja, tehát egy meglévő egyedi nyilvántartásból átvenni kívánt beérkező számla listák esetén a partnertörzzsel egyáltalán nem kell bajlódni.

Ez a lap névsorba rendezés után a hiányzóakkal, de akár a nélkül, az összes adószámmal is a Használat menete blokkban ismertetett módon a NAV nyilvántartásból Adóalanyok csoportos nyilvántartása  ha nem is könnyen, de kiegészíthető.

A tárgyévre licencdíjat fizetők részére csoportos számlaforgalom NAV számlák automatizált letöltése lekérdezés vehető igénybe.

Hibás cégnevek

A NAV listák több száz különbözö számlázó program adataiból származnak, melyek adatbázisai több évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Rossz példaként hadd említsek meg egy olyan, 18 különböző szállítótól beérkezett, 52 számlát tartalmazó listát, ami annak az egyetlen vevőnek a címét 14-féleképpen tartalmazta, és amelyek közt egy esetben még ráadásul egy nemlétező település is szerepelt. Ebben a több évtizedes időszakban az ékezetes betűket legalább háromféleképpen kódolták, emiatt előfordulhatnak betűhibák, melyek a névben kérdőjel, vagy egy fekete rombusz hátterű kérdőjel formájában jelenhetnek meg: � Az ilyen jeleket az ÁNYK-ba írás előtt javítani szükséges.

Előnyök és hátrányok

Alapvető különbség az importálós programokkal szemben, hogy ezzel a módszerrel mindig csak egyetlen változata lesz a bevallásnak, ami széleskörűen módosítható. Az Excel táblázatokban az átadásra kerülő bevallási adatok mellett megjegyzések, feljegyzések, magyarázatok is tárolhatók, ami ugyebár nem mondható el sem az ÁNYK, sem a könyvelő programok által elkészített import állományokról sem. Hátránya, hogy használatához az Excel táblázatkezelő program és az operációs rendszer fájlrendszerének alapvető ismerete szükséges. A benne lévő VBA szoftver kizárólag Microsoft Office környezetben futtatható, tehát másféle táblázatkezelővel történő megnyitása esetén el sem indul. További előnye, hogy az adóbevallásból kinyert több lapos munkafüzet táblázat formájában menthető, aminek következtében a bevallási adatok így széles körben tehetők megismerhetővé. A mentett táblázatok már semmiféle Microsoft specifikus vezérlőt nem tartalmaznak, ezért megnézhetők bármely más táblázatkezelővel is, és könnyedén átalakíthatók másmilyen, például pdf vagy txt adatformátumba. Ezek a speciális szerkezetű táblázatok manuálisan, vagy ügyviteli programok kigyűjtéseinek bemásolásával módosíthatók, és adóbevallásként vissza is írhatók. Adatmódosítás esetén az eredeti bevallás nem sérülhet, mivel minden módosítás előbb az eredeti adatoknak a táblázatba másolt értékein hajtódik végre, és a visszaírás előtt automatikus adatellenőrzés történik. Hiba esetén még mindig csak Excel hiba fordulhat elő, ami általában könnyen korrigálható, és biztosan nincs közvetlen hatása az adóbevallásra, mert az egy külön fájl. A hibátlan táblázatból mentett állomány ÁNYK bevallásként közvetlenül megnyitható, importálni nem kell. Betöltés után módosítható, ÁNYK mentés után ismételten Excelbe tölthető, és így tovább, amíg a bevallás végleges változata el nem készül.
Megrendelés
Ez – ha nem blokkolta – a Google reklámok helye. Ezekre kattintva néhány forint jövedelemhez juttathatja az oldal üzemeltetőjét.
Saját fejlesztésű szoftverek

KAÜ süti törlő

A kormányzati portálon többnyire csak egy ember ügyeit lehet intézni, mert hibás a kijelentkezés. Amíg ki nem javítják, addig hasznos ez, az újabb belépést lehetővé tevő böngésző kiegészítő. Webáruházak elérhetősége a honlapon.

ÁFA bevallás szerkesztő Excel bővítmény

ÁNYK nyomtatványok 07, 08, M-02, és M-02-K lapjai egybefüggő, módosítható Excel táblázatba tölthetők, és adóbevallásként vissza is írhatók. Könyvelő programok listái bemásolhatók. NAV online beérkező és kimenő számlák automatikus átvétele.

Adatvédelmi tájékoztató

2018 májusában hoztak egy, az Unió honlapján teljes terjedelmében elérhető, ezért itt nem részletezett, egyébként kötelező adatvédelmi rendeletet, melynek megfelelősége biztosított. Az xc.hu tartomány védett helyen üzemel, melyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A szoftver letöltéséhez személyes adatokat kell megadni. Az adatkezelés elsőbbséget élvez a honlapot látogató magánszemélyek jogaival szemben, mivel az szerzői és egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.