ÁFA bevallás tervezet helyett eÁFA online nyomtatványkitöltő rendszer

Részletes leírás

Jelenleg az áfatörvény alapján minden befogadott szállítói számláról, amelyre az adóalany áfalevonási jogát gyakorolni akarja, áfaösszeghatárra tekintet nélkül adatot kell szolgáltatni a NAV felé az M lapon, a belföldi összesítő jelentésben. Ezzel az adatszolgáltatással az adóalanyok közötti, befogadott számlák is teljeskörűen láthatóak lesznek az adóhatóság számára. A hangsúly a befogadott kifejezésen van, ugyanis a belföldi összesítő jelentésben tételesen felsorolt beérkező számlák – a visszaigényelhetőségre vonatkozó törvényi kritériumok miatt – nem mindig egyeznek meg az adóalany nevére kiállított számlákkal, tehát az automatikusan letöltött listát általában módosítani szükséges. Ezen kívül még tételes bejelentési kötelezettség áll fenn néhány, fordított adózás hatálya alá eső termék értékesítése és beszerzése esetében.

Áfabevallás: a számlákat az M lapokon is értékhatár nélkül kell jelenteni

A NAV online számla jelentés minden belföldi adóalanyok között teljesített belföldi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed, függetlenül attól, hogy abban áfa áthárításra került-e vagy sem, adóköteles, vagy adómentes ügyletről van-e szó. 2021 október elsején végre összekapcsolták az Online kassza- és számlarendszereket. (OPG/OSA) A bővített adatállomány a NAV Online oldalról letölthető Excel listákban is szerepel, így az OPG egyszerűsített számláinak adatait sem kell többé kézzel rögzíteni. Ennek segítségével a NAV később képes lenne ugyan az adóalanyok áfa bevallás tervezeteit elkészíteni, de ez nem jött össze 2021-ben, 2022-ben meg lefújták. Az összesítő jelentések minden áfás szállítói számlára kiterjednek, ezzel a NAV meggyőződhet arról, hogy valóban olyan számla alapján élnek áfalevonással, amelyet egy másik belföldi adóalany bocsátott ki és ezt le is igazolta a NAV felé.

Megkérdezte már saját magától, hogy a tervezetet hogyan fogja majd módosítani? Minden M lapon lévő bejövő számla egyeztethető a NAV online számla jelentési adatokkal, azonban az M lapon jelentett számlaszámokat csak tökéletes egyezőség esetén lehet párosítani a számla kiállítója által a NAV-hoz beküldött online számla adatszolgáltatással, ezért különösen kell figyelni például a számlasorszámok pontosságára is. Az adóhatóság többször nyilatkozott már azzal kapcsolatban, hogy az áfabevallás belföldi tételes összesítő lapjai (M lapok) és az online számla adatok egyezőségének ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az itt ajánlott Excel alapú szoftverrel a fordított áfás tételek és az ÁFA-bevallások M-lapjai egy-egy, táblázatba foglalt listaként válnak módosíthatóvá – már most is, a 2020, a 2021, 2022, és a 2023 évekre, sőt már a 2024-re is.

Fordított áfa nyilatkozatok (07, 08 lapok)

Mindenesetre nem kis bátorságra utal a kormányzat részéről az online számla adataiból bevallás-tervezetet készíteni, hiszen a számlázási adatok XML sémája olyan, hogy tételenként több termékkód megadását engedi meg, no és ez a termékkód még nem biztos, hogy összhangban van az ÁFA-bevallás által elfogadott értékekkel. Nem is csoda, hogy az ilyen termékekkel kereskedő vállalkozások 2021-ben semmiféle tervezetet nem kaptak. Igaz, mások sem. Ja, és nem is fognak. Az itt ajánlott szoftver tartalmazza az érvényes VTSZ-kódokat, – és bár a NAV online rendszerből letölthető listákban ez nem is szerepel – az Excel táblázatba ezek egyszerűen beírhatók.

Mit kell jelenteni az M lapokon?

Az Áfa tv. alapján a számla befogadójának azokról a számlákról, amelyek esetében áfabevallásában adólevonási jogát gyakorolni kívánja, partnerenként úgynevezett belföldi összesítő jelentést kell készítenie. A belföldi összesítő jelentésnek tartalmaznia kell: a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany adószámát, a számla sorszámát, a számlán feltüntetett adóalapot és áthárított áfa összegét és a számla teljesítési időpontját.

M lap adatjelentés - manuálisan nehézkes

A 2020 júliustól életbe lépett M lapot érintő értékhatár eltörlés miatt, minden, az áfabevallásban figyelembe venni tervezett, áthárított áfát tartalmazó szállítói, beszerzési számláról adatot kell szolgáltatni. Az áfabevalláshoz kapcsolható belföldi összesítő jelentést partnerenként kell elkészíteni (M adatlap) és ehhez kell a részletező M lapokat kapcsolni. A részletező M lapokon oldalanként legfeljebb 36 számlát lehet feltüntetni. Amennyiben ennél több számlát szeretnénk a partnerhez kapcsolni, újabb részletező lapot kell nyitni. Ha véletlenül kimaradt egy sor, vagy törölni kellene a számlát, akkor sajnos az adott hibás sortól újra kell írni a többit, mert nem lehet benne másképp javítani. Mindezek miatt mind az adatszolgáltatás, mind a korrekció elég nehézkes és időigényes folyamat lehet.

Az M lapok automatizálását mindenképpen érdemes megfontolni mind az időráfordítás, mind a hibalehetőségek csökkentése érdekében. Az ÁNYK nehézkes kezelőfelületének kiváltására ajánlom az egész bevallást egyetlen listaként kezelő, táblázatos megoldást, és a kivitelezést lehetővé tevő, itt megrendelhető Excel bővítményt.

M_fordAFA
Ez – ha nem blokkolta – a Google reklámok helye. Ezekre kattintva néhány forint jövedelemhez juttathatja az oldal üzemeltetőjét.
Saját fejlesztésű szoftverek

KAÜ süti törlő

A kormányzati portálon többnyire csak egy ember ügyeit lehet intézni, mert hibás a kijelentkezés. Amíg ki nem javítják, addig hasznos ez, az újabb belépést lehetővé tevő böngésző kiegészítő. Webáruházak elérhetősége a honlapon.

ÁFA bevallás szerkesztő Excel bővítmény

ÁNYK nyomtatványok 07, 08, M-02, és M-02-K lapjai egybefüggő, módosítható Excel táblázatba tölthetők, és adóbevallásként vissza is írhatók. Könyvelő programok listái bemásolhatók. NAV online beérkező és kimenő számlák automatikus átvétele.

Adatvédelmi tájékoztató

2018 májusában hoztak egy, az Unió honlapján teljes terjedelmében elérhető, ezért itt nem részletezett, egyébként kötelező adatvédelmi rendeletet, melynek megfelelősége biztosított. Az xc.hu tartomány védett helyen üzemel, melyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A szoftver letöltéséhez személyes adatokat kell megadni. Az adatkezelés elsőbbséget élvez a honlapot látogató magánszemélyek jogaival szemben, mivel az szerzői és egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.